Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá / Perly sviním


více videí

 


informace

Časově nejbližší­ ediční­ plán knižní­ho nakladatelství­
(do poloviny r. 2010)


2010-03-30
1. Pálení­ková, M.: ČAROVNÍ KROJ (Edice knih doplněných o DVD, sv. 6)
2. Seifert, J.: UŽ DíVNO NEROSTOU KONVALINKY (+CD s L. Chudí­kem)
3. Kubí­k, J.: SEXUALITA BEZ TABU
4. Huvar, M.: AFRIKOU NA DOHLED (+CD ROM)
5. Tomáško, V.: CESTY DO NADÄšJÍ (+CD+DVD)
 Podrobnosti k titulům:
1) Počet stran 96+DVD, formát 125x190, váz., cena 250 Kč
Studie o kroji na jihu Moravy je cenným svědectví­m o vztahu mladé generace k odkazu předků. Mladá autorka přináší­ nejen popis zvyklostí­ a tradic, jak se podnes uchovaly na Moravě, ale v knize shromáždila i unikátní­ pohled do historie kroje. Bohatě vybaveno fotografickou pří­lohou, naví­c téměř hodinovým dokumentem o hodové tradici v Morkůvkách na Břeclavsku.
2) Počet stran 64+CD, formát 130x150, brož+krabička, cena 250 Kč
Deset let odložený projekt výboru z poezie J. Seiferta, který zdobí­ zejména CD s recitací­ L. Chudí­ka.
3) Počet stran 400, formát 125x190, váz., cena 399 Kč
Seriozní­ a nekompromisní­ pohled na sexuální­ chování­ člověka, jeho zvyky a psychologii v podmí­nkách života dnešní­ složité doby a existence civilizace v ní­. Sexualita je zde demonstrována v obzorech, které se vymykají­ tradiční­m morální­m normám.
4) Počet stran 128+CDROM, formát 125x190, váz., cena 389 Kč
Nové doplněné vydání­ cestopisu s podtitulem Po stopách Hanzelky a Zikmunda, který poprve vyšel v roce 1997. Rozší­řená fotografická pří­loha o dří­ve nepublikované srovnávací­ sní­mky, doplněno historicky první­m cestopisným CD-ROMem o expedici Afrika 50, po stopách Hanzelky a Zikmunda (1947-1997), který rovněž vyšel v roce 1997, ale tehdy zcela samostatně.
5) Počet stran 64+CD+DVD, formát 130x150, brož.+krabička, cena 350 Kč
Výbor z poezie a príłzy pí­sničkáře doplňuje jeho první­ živý záznam koncertu vydaný na CD (Plzeň) a na DVD dokumentární­ film, jehož součástí­ jsou i záznamy z vystoupení­ v pražské Balbí­nce a názory Tomáška na svět, život, pí­sně apod.
Každá předobjednávka může počí­tat s jinde u novinek neví­danou slevou 40%.
http://carpe.cz/video



kniĹľnĂ­ nakladatelstvĂ­

Edice knih doplněná o DVD


2010-03-30
Unikátní­ edice (ve světě sice vycházejí­ knihy s DVD, ale není­ tam edice, u ní­ž by filmy byly pří­mo filmovány tzv. pří­mo ke knize, tzn. aby ona se stalo předlohou nebo aby ji doprovázely speciální­ dokumenty či dvouhodinové koncerty, nebo taky celovečerní­ film - a někdy ještě vše toto doplněno o CD!) dovršila počet 7. Patří­ do ní­ tyto tituly, které je u nás stále možné objednat:
1. sv. KRAJINA Rí‰VOVí‰HO LISTU (kniha Nevěsty z Moravy+DVD+CD)
2. sv. CHVÍLE POSVíTNí (kniha Tahle kniha+DVD)
3. sv. NA DÄšDINÄš (kniha Jan Herben-kronikář rodného kraje+DVD)
4. sv. PŘÍJEMNÍ VEČÍREK (stejnojmenná kniha+DVD)
5. sv. ROVNOU ZA NOSEM (stejnojmenná kniha+DVD)
6. sv. ČAROVNÍ KROJ (stejnojmenná kniha+DVD)
7. sv. 2BOBULE (stejnojmenná kniha+DVD)
Ví­ce informací­ k titulům najdete v sekcí­ch Knižní­ nakladatelství­ a Hudební­ vydavatelství­. Ukázky na ní­že uvedeném odkazu webu filmového studia.
http://carpe.cz/video/



filmové studio

Uvažovaná a připravovaná natáčení­ společnosti Carpe Diem


2010-03-30
Uvažovaná a připravovaná natáčení­:
2. 4. Bluesberry - koncert (Ví­deň)
19. 4. Petr Spálený - koncert (Reduta, Olomouc)
24.-25.4 Vojta Kiďák Tomáško - dokument (Loket nad Ohří­)
29. 4. René Lacko&Down Town - koncert (Bratislava)
07.-09.5. Jana Paulová - dokument (Jí­loviště)
http://carpe.cz/video/



filmové studio

Jarní­ činění­ ve filmovém studiu


2010-02-10
Ve filmovém studiu máme napilno. Je rozpracováno několik DVD, předně koncertní­ Jany Paulové a Gamavilla Quartetu a napůl koncertní­ a dokumentární­ pí­sničkáře Vojty Kiďáka Tomáška. Obě DVD budou součástí­ kní­žek. Dále jsou ve střižně dvě divadla: záznam Hry na ocina a maminu (DVD bude součástí­ Spisů Ludví­ka Aškenazyho - a myslí­m, že to bude v tuzemsku vůbec poprvé, kdy Spisy někoho budou doplněny DVD), jedná se o slovenskou adaptaci kní­žky L. Aškenazyho Milenci z bedny v podání­ souboru Šest Pé z Partyzánského; druhou je DVD se záznamem představení­ Masters of Pearls loutkoherce Josefa Borka a jeho skupiny. To vyjde jednak samostatně jako DVD a jednak jako součást knihy pojednávají­cí­ o životě a dí­le tohoto výjimečného zjevu českého loutkoherectví­. A v neposlední­ řadě začaly práce na dokončení­ dokumentu o Indii, který bude součástí­ knihy Michala Huvara Stafraholtou Indií­ tam a zpět, v ní­ž autor putuje po stopách Hanzelky a Zikmunda, a mimo jiné i ve společnosti Petra Bajzy z Poláčkovy knihy Bylo nás pět. Titul je připravován na podzim letošní­ho roku.
http://carpe.cz/video/



Starší články: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106