Dejte šanci Nevěstám z Moravy (startup)


více videí

 


kniĹľnĂ­ nakladatelstvĂ­

Olomoucké knižní­ trhy + III. svazek Vybraných spisů Ludví­ka Aškenazyho


2011-09-06
Carpe diem se po 11 letech neúčasti na jakémkoli knižní­m veletrhu představí­ v Olomouci, mj. s elektronickými knihami a serverem eKnihulka.cz
Zaroveň začí­nají­ dokončovací­ práce na III. svazku Vybraných spisů Ludví­ka Aškenazyho. Vzhledem k tomu, že distribuce mi ve velkém vrací­ předchozí­ II. svazek Pohádky, svazek III. (Divadelní­ hry), a že dědic práv si nepřeje publikování­ hry, kterou jsem přivezl z německého archivu a která česky nikdy nevyšla ani nebyla uvedena na tuzemských divadelní­ch prknech, a tí­m de facto kniha ztrací­ jistou dávku atraktivnosti, tak vyjde ve velmi malém, až bibliofilském nákladu. Upozorňuji proto předem zájemce, aby toto zaregistrovali a nežádali mě po letech o dotisk. Vzhledem k nákladnosti projektu žádný nikdy nebude. Jistotou zí­skání­ vzácného titulu je pří­mé objednání­ u nakladatele, cena bude 455 Kč/kus + poštovné. Ví­ce o obsahu svazku Divadelní­ hry - facebook.informace

Není­ možné odpovědět


2011-09-04
Pan Karel Zakar se dotazuje redakce ohledně pomoci při vydání­ knihy. Nelze mu však odpovědět, protože e-mail byl napsán ze zaří­zení­, které neuvádí­ do e-mailu zpáteční­ adresu. Kromě toho do dopisu neuvedl žádný jiný kontat, takže mu nemohu odpovědět, pokud se řádně neozve znovu.informace

Ještě jednou o české novince na knižní­m trhu


2011-08-31
První­ česká elektronická video/audio kniha byla zadarmo první­ch 10 dní­ na serveru www.ereading.cz Nyní­ je již jako jistý kulturní­ statek zpoplatněna. A připravuje se její­ vstup na Slovensko. Carpe diem v brzkých dnech připravuje vydání­ další­ knihy s interaktivní­mi prvky (videem, audiem), jakož i vlastní­ prodejní­ portál. Veškeré elektronické tituly jsou v prodeji i pří­mo v nakladatelství­.
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/242391-prvni-videokniha-pro-ipad-je-v-cesku-zadarmo.htmlkniĹľnĂ­ nakladatelstvĂ­

První­ oficiálně prodávaná (nabí­zená) interaktivní­ kniha v České republice


2011-08-18
Afrikou na dohled (video/audio kniha) - elektronická kniha
INFORMACE O PRVNÍ ČESKí‰ VIDEO KNIZE
První­ česká oficiálně prodávaná (nabí­zená) video/audio kniha se v tuzemsku objevila právě dnes - 18. 8. 2011. Vydalo ji Carpe diem. Jmenuje se Afrikou na dohled, jde o cestopis autora Michala Huvara. E-kniha je ve formátu ePub určena primárně pro zaří­zení­ iPad a aplikaci iBooks, PDF varianta je určena pro PC a program Adobe Acrobat Reader, ostatní­ čtecí­ zaří­zení­ nemusí­ správně vložená videa zobrazit. Velikost video knihy je zhruba 55MB. E-kniha obsahuje 8 videí­ (mp4) a 2 audio nahrávky (mp3). (kvalita videí­ odpoví­dá době jejich vzniku, tedy roku 1997). Distribuce eReading.
ANOTACE
První­ české vydání­ interaktivní­ e-knihy - první­ho dí­lu z řady cestopisů, v nichž autor cí­leně putuje ve stopách slavné dvojice, Jiří­ho Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Rozmlouvá s oběma cestovateli na dálku prostřednictví­m úryvků a citací­ z jejich dí­la Afrika snů a skutečnosti, porovnává život tehdy a dnes. Mezi 60 fotografiemi jsou i tzv. sní­mky srovnávací­, které autor podle předlohy H+Z nafotil ze stejných mí­st, jako je poří­dili jeho předchůdci. Položené vedle sebe vybí­zejí­ k zají­mavým srovnání­m, stejně jako putování­ severní­ Afrikou s odstupem 50 let od slavné cesty legendární­ch cestovatelů.
http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/afrikou-na-dohled-video-kniha-?eid=1596
Starší články: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101