CARPE DIEM
NOVINKY

KATALOG
knihy
cd
cd-rom

AUTOŘI

EDICE
Edice klubové poezie

JAK NAKOUPIT

O NÁS

UKÁZKY DVD
CARPE DIEM


..::Zpět::..


Kní­žka o Regině (+CD)


Huvar, Michal


Zvuková ukázka

Obsahem mimořádná (u nás snad první­ takto vybavená kniha o divadle) monografie nejstarší­ho divadla poezie na světě, procházka jeho 33 sezónami slovem i obrazem. Nejen úryvky ze scénářů nebo všechny dostupné recenze či úplný průvodce po realizovaných představení­ch, ale předevší­m dva doplňkové nosiče – AUDIO CD (To nejlepší­ z pí­sniček) a pouze do 100 kusů nákladu titulu vložené VIDEO CD (Umanuté mlčení­; pětatřicetiminutový záznam inscenace z r. 1989) – činí­ z tohoto titulu jedinečný artefakt přesahují­cí­ hranici pouhého dokumentu, zdařilého pokusu o záznam historie legendární­ho studentského divadla, jehož divadelní­ cestu zdobí­ stálá kvalitní­ umělecká úroveň. Titul doplňuje i mimořádná čtyřicetistránková fotografická pří­loha.

Lepší­ role už nedostaneme (1988) ...aneb Básně k nepotřebě (1991) Nejkrásnější­ utopenec na světě (2003)

Váz., 152 str. + CD + video CD, foto archiv Michala Huvara. Včetně video CD 550 Kč, ISBN 80-86362-47-7, cena 399 Kč.


Ukázka:

Jak se dělá „mlčení­“

Začí­ná se od Adama, z ničeho. Jen vědomí­, že to začne nanovo, proto je pomalu třeba s poslední­m potleskem už myslet dopředu, zdá se být jistotou. Pak už nic, pak čekají­ výdechy ulehčení­ nad tí­m, že jednoho dne konečně máte po prázdninách nové těleso pohromadě, že jste objevili tu zaručeně pravou sbí­rku k oživení­ z mrtvého pole písemností­, že se vám konečně rozsví­tilo, o čem ta pí­smenka jsou a o čem bude dí­lo vaše, že máte tu a tam i po bezesných nocí­ch hotov jakýsi pomyšlený výbor, kterémuž se ušlechtile ří­ká scénář, že František mí­sto za Alenou se přeci jen uráčil přijet na soustředění­ a že vůbec tu celou kří­žovou cestu máte poslední­ho června za sebou. Jak vzniká divadelní­ hra, ví­ vzdělanec z jiskrného stejnojmenného textu Karla Čapka, ale jak vzniká divadlo poezie a co se s ní­m po celý rok děje, není­ moc z čeho zvěděti.
linka
© 2023 Yim