CARPE DIEM
NOVINKY

KATALOG
knihy
cd
cd-rom

AUTOŘI

EDICE
Edice klubové poezie

JAK NAKOUPIT

O NÁS

UKÁZKY DVD
CARPE DIEM


..::Zpět::..
Zvuková ukázka

Opomenutý předchůdce Járy Cimrmana, básní­k, vynálezce, teoretický fyzik, filolog, psycholog, logik, etik a filosof, který se mj. existenci biblického stvořitele snažil dovodit v absurdní­ matematizaci jednoduchou trojčlenkou. Po gymnaziální­ch studií­ch v Českých Budějovicí­ch a Jindřichově Hradci studoval matematiku, fyziku a filosofii v Praze a ve Ví­dni. Poté působil na gymnázií­ch v Opavě, v Jindřichově Hradci a v Hradci Králové. Po penzionování­ se jako jednašedesátiletý zapsal ke studiu medicí­ny (navrhl pitevní­ dmuchadlo, pitevní­ čepici a narkíłzu hudbou). V profesorském sboru se vyskytly obavy o holé životy nemocných. A tak při druhém rigoríłzu neprospěl z patologické anatomie. Poté se ve svých sedmašedesáti zapisuje na práva. Jedenáct let před smrtí­ se vrátil do rodného Metánova na Žirovnicku, kde byl nadále literárně činný. Jeho kuriíłzní­ zápisky, vedené po léta s nesmí­rnou pečlivostí­, bádání­ v mnoha oblastech, básně i filosofické švahy činí­ z něj jednu z nejpozoruhodnější­ch postav české literatury. Zvukový nosič obsahuje brilantní­ interpretaci profesorových myšlenek a básní­ jiskří­cí­ch humorem v mistrovské interpretaci Jiří­ho Lábuse a jako bonus záznam první­ stejnojmenné inscenace z jeho textů na moravských a českých jeviští­ch v podání­ divadla poezie Regina.

Váz., 64 str. + CD, foto Michal Huvar a David Kočí­, ISBN 80-86362-35-3, cena 399 Kč.


Ukázka:

* Dávati nutno pozor, jak mám voditi dámu, též nutno býti hovořivým, veselým, ptáti se na bratry, sestry, chodí­vá-li děvče do divadla. Nutno doprovázeti až k rodičům, s rodičemi slušně pohovořiti, sebe popsati: jsem profesor, vynálezce stroje, mám vyhlí­dku na samostatnou fabriku, rád bych ještě letos ji zavedl do činnosti, jak by bylo ji dodati na výstavu.

* Všechny věci, které chceš prodati, mí­vej už hotové, k. p. při vynálezu mí­vej hotový model, nebo lučebnický produkt, nebo hotovou tkaninu. Všechny podniky, ku kterým hledáš společní­ky, mí­vej dobře promyslené, zavedené, užitky jisté a zaručené. Obtí­že, nesnáze, překážky také vždycky ber na váhu, k. p. chceš-li, aby někdo tvůj vynález – bezkolejový vozohyb – podporoval. Tudy měj vše vypočteno: 1. co stojí­ model, 2. jak dlouho práce, 3. jaká břemena poveze, 4. kudy pojede, 5. kde palivo, 6. voda, 7. lidi, 8. právo od státu, 9. jaký odbyt. Ale také mysli, že ti budou brániti v odbytu: 1. závistní­ci, 2. škůdci, 3. nehody, 4. novota, 5. nezručnosť, 6. zlodějové, 7. jiní­ vynálezci!

Ornitoptéra

Pracuji pří­pravně
a na jisto mám
zvláštní­ způsob strojebný
sestavný –
zvláštní­ stroje a sí­ly:

Peněz mohu věnovati málo
asi 100 franků,
pročež potřebuji společní­ka.
Jste-li nakloněn anebo ochoten
podporovati mne
anebo se sumou se spojiti
ve strojbu létadla,
pak bych k Vám přijel
o prázdninách
anebo přijeďte Vy
sem ke mně:
ale napřed (dří­ve) mi pište,
co hodláte udělati.

* Včera jsem měl krásný den. Byl jsem od 2–6 hodin u p. Přibyla, zámeční­ka, kde jsem poznal hezké děvče: Kateřinu Krejcárek. Hovořili jsme spolu a slí­bili jsme si, že jeden budeme mysliti na druhého.

* Někdy se hodí­, že dva lidé k sobě lnou láskou, ale nikdo se z nich nechce odvážiti. Co vadí­ třeba: ku stejné mysli také stejné podmí­nky života, zrůst, živnosť, krása, láska.

Mládenci a panny
krásami jsou zvány,
závodí­ o lásku,
kladou čistou sázku.

* Láska jest jako žravý lev: jiného sežrat a sama ží­t.

* Kdo pro tebe nechce obětovati nějaký předmět, ani malý, nepatrný, ten tě nemůže milovati, ten tě nemiluje. Chceš-li se zamilovati, do děvčete, tedy ona pro tebe nějakou oběť nutně přinese, miluje-li tě. Však-li ale nechce žádné oběti pro tebe přinášeti, tedy se nezamiluj do ní­, nýbrž nech jí­ cestou její­ jí­ti se potloukati. Neboť ona nesmí­ tvoji věrnosť, lásku zkoumati, nýbrž ona musí­ na prvý pohled uhodnouti. Které děvče na prvý pohled tvoji lásku láskou opětuje, ta poznala tvoji lásku, ta tě bude věrně milovati. Než ale jest nutno rozeznávati mezi láskou pravou a láskou lí­čenou. Mnohé děvče laskavým se staví­, aby mohlo pod rouškou ženy páchati neplechy hanebné. Takové se brzy prozradí­.

* Každý člověk miluje, ljubí­, musí­ milovati. Pročež jest šlohou člověka, aby věděl, seznal, co jest milovati a jak má milovati, ale předevší­m: Koho, co má milovati.

* Dnes jsem psal do Libonic o nevěstu Kateřinu p. pí­. Přibylové.

* Pravidla správného psaní­

1. Namáčej slušně, piš pěkně.
2. V pí­smě jest duch i povaha.
3. Pí­smo trvá.
4. Co psáno, to platí­.
5. Pí­smo z nesmyslů jeví­ blázna.
6. Jaké pí­smo, taký člověk.
7. Moudrý pí­še, rozumný čte.
8. Chytrý pí­še vždy nejlépe.
9. Napřed mysli, potom piš.
10. Ptej se, komu a proč pí­šeš.
11. Myšlenka ducha, pí­smo ruku zdobí­.
12. Sláva pí­sma na věky.Co o knize napsali:
linka
© 2024 Yim