CARPE DIEM
NOVINKY

KATALOG
knihy
cd
cd-rom

AUTOŘI

EDICE
Edice klubové poezie

JAK NAKOUPIT

O NÁS

UKÁZKY DVD
CARPE DIEM


..::Zpět::..


Přebal

Noc na Karlštejně


Vrchlický, Jaroslav


Komedie z českého prostředí, autor zde použil jako svůj námět mylnou pověst, že císař Karel IV. zakázal na hradě Karlštejně přítomnost žen; dílo bylo zfilmováno 1973 režisérem Zdeňkem Podskalským. Doporučená školní četba.

ePub, pdf, mobi, ISBN 978-80-7487-250-1, cena 49 Kč.


Ukázka:

PRVNÍ DĚJSTVÍ
První nádvoří na Karlštejně. Hrad v pozadí. Napravo brána hradní, vlevo vchod ve příbytek purkrabího. Blíže brány košatá lípa, pod ní sedátko.
1. VÝSTUP
Purkrabí a Pešek
Při vyhrnutí opony je slyšeti troubení. Z purkrabství vystoupí pan Ješek z Wartenberka, proti němu Pešek Hlavně.
PEŠEK (vejde branou) Věru, dnes pytel s hosty se roztrhl! Od božího rána až do slunce západu most nestačí se zvedati.
PURKRABÍ (vyjde ze dveří) Je to už Jeho Milost snad? Ó, ne, to nemůž' být. Myslím, že Jeho Milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel?
PEŠEK Host. – Vévoda Štěpán bavorský.
PURKRABÍ Mluvil jsi s ním, pane šenku?
PEŠEK Náhodou byl jsem přítomen, když slézal s koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan vévoda velmi naspěch.
PURKRABÍ Nu, a co říkal?
PEŠEK Ptal se krátce, je-li Jeho Milost na hradě.
PURKRABÍ A tys na to odpověděl?
PEŠEK Co jsem věděl. Že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.
PURKRABÍ A on řekl?
PEŠEK Že zůstane, že se musí dočkati příjezdu Jeho Milosti.
PURKRABÍ Zle pochybils, pane šenku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že Jeho Milost zde nerad politikou se zabývá.
PEŠEK A co měl jsem dělat?
PURKRABÍ Poslat jej do Prahy.
PEŠEK Když je císař na cestě sem? Potkali by se v půli cestě. A pak, není to můj úřad, přijímati zde hosty – a neměl jsem také rozkazů.
PURKRABÍ Vida mládež! Pro slovo nakvašen! Však musím státi na svém.
linka
© 2018 Yim