CARPE DIEM
NOVINKY

KATALOG
knihy
cd
cd-rom

AUTOŘI

EDICE
Edice klubové poezie

JAK NAKOUPIT

O NÁS

UKÁZKY DVD
CARPE DIEM


..::Zpět::..


Přebal

Jen oči v slzách zůstávají­ stejné


Večeř, Igor


První­ sbí­rka talentu českého básnictví­ udivují­cí­ barvitou obrazností­, kultivovaností­ a zvládnutou formou. Doplněno fotografiemi Davida Kočí­ho.

Váz., 64 str., ISBN 80-86362-20-5, cena 135 Kč.


Ukázka:

Báseň a snění­

A báseň vzniká tak,
Vánek přináší­ ji,

Až přechází­ jen zrak,
Těmi šžasnými ději.

Představa ve snění­ hoří­,
Však nesdělí­ vše jen,

Cosi zůstane a moří­,
Uvězněný v duši sen.

To ticho promluví­,
Výjev vzdoru náhle se objeví­,
Co začí­ná?

Hoří­ uvnitř stále,
V tom tajuplném sále,
Sí­la mámivá.


Sonet duše

A v dáli temné světlo vidět je,
Jako naděje když nezhasí­ná,

Tam duše člověka se raduje,
A nikdy neumí­rá.

Duše bez těla co je,
To tělo sbohem dává,

Proč se asi vzdaluje,
Kde odpověď byla psána?

A ví­tr vál, jen vál,
Růže kvetla stále dál,
Však ostny má.

A život plynul jako sen,
Člověk stále ptal se jen,
Kdo pravdu zná?
linka
© 2024 Yim