CARPE DIEM
NOVINKY

KATALOG
knihy
cd
cd-rom

AUTOŘI

EDICE
Edice klubové poezie

JAK NAKOUPIT

O NÁS

UKÁZKY DVD
CARPE DIEM


..::Zpět::..


Návrat Anežky Přemyslovny (+ CD)


Tomáš, Josef


Zvuková ukázka

Nová básnická sbí­rka Čechoaustralana, který ve třinácti čí­slech nechává oží­t slavnou českou světici a se svým průvodcem procházet známými mí­sty po Praze. Oba spolu vedou rozhovor o minulosti, pří­tomnosti, ví­ře a lásce. Na CD zkrácený text mistrně interpretují­ Gabriela Vránová a František Derfler. Kytarových improvizací­ se ujala pí­sničkářka Eva Henychová. Fotografický doprovod vytvořil David Kočí­. EDICE KLUBOVÉ POEZIE.

Váz., foto, CD, 72 str., ISBN 80-86362-15-9, cena 399 Kč.


Ukázka:

Pří­jezd

Jsem tedy zde. . . Přiletěla jsem
z veliké dálky - sem - kde Evropa,
jak mi napsal on, má prý svoje srdce.
"Sice už zkornatělé," psal,
"však stále ještě tepají­cí­."

On, cizinec, jehož jsem nikdy neviděla!
A přesto - dopis za dopisem -
se pro mě stával ví­c a ví­ce známým,
takže tato má cesta do neznáma
mi teď připadá opravdu jako návrat.

- Odkud?. . . Kam?. . . Proč?. . .
Dávno už jsem se odnaučila
být zvědavá na takovéto věci.
Nehledí­ nám snad tajemství­
do tváře neustále? Že o tom neví­me?
Též ani na chví­li nedokážeme
zastavit to věčné otáčení­ hlavy
sem a tam, sem a tam. . .

Nejsem tam ještě. Ještě přilétám.
Z modravé výšky vidí­m
sněhem poprášený kraj, zem
mnohonásobně neznámou
pro mě - jakoby zkamenělou, mrtvou.
Snad zem ší­pkovou? Zdalipak ji už
probudil ze zakletí­ - můj princ,
který právě teď někde tam dole
na mě - neznámou? - čeká?



Co o knize napsali:








linka
© 2024 Yim