CARPE DIEM
NOVINKY

KATALOG
knihy
cd
cd-rom

AUTOŘI

EDICE
Edice klubové poezie

JAK NAKOUPIT

O NÁS

UKÁZKY DVD
CARPE DIEM
..::Zpět::..

Hron Metánovský Jakub

Hron Metánovský, Jakub

prof. MUC et JUC


* 4. 6. 1840
†29. 4. 1921

Básní­k, vynálezce, teoretický fyzik, filolog, psycholog, logik, etik a filosof, který se mj. existenci biblického stvořitele snažil dovodit v absurdní­ matematizaci jednoduchou trojčlenkou. Po gymnaziální­ch studií­ch v Českých Budějovicí­ch a Jindřichově Hradci studoval matematiku, fyziku a filosofii v Praze a ve Ví­dni. Poté působil na gymnázií­ch v Opavě, v Jindřichově Hradci a v Hradci Králové. Po penzionování­ se jako jednašedesátiletý zapsal ke studiu medicí­ny (navrhl pitevní­ dmuchadlo, pitevní­ čepici a narkózu hudbou). V profesorském sboru se vyskytly obavy o holé životy nemocných. A tak při druhém rigorózu neprospěl z patologické anatomie. Poté se ve svých sedmašedesáti zapisuje na práva. Jedenáct let před smrtí­ se vrátil do rodného Metánova na Žirovnicku, kde byl nadále literárně činný. Jeho kuriózní­ zápisky, vedené po léta s nesmí­rnou pečlivostí­, bádání­ v mnoha oblastech, básně i filosofické úvahy činí­ z něj jednu z nejpozoruhodnější­ch, byť zapomenutých postav české literatury...::Zpět::..


linka
© 2024 Yim