CARPE DIEM
NOVINKY

KATALOG
knihy
cd
cd-rom

AUTOŘI

EDICE
Edice klubové poezie

JAK NAKOUPIT

O NÁS

UKÁZKY DVD
CARPE DIEM
..::Zpět::..

Wenzl Oldřich

Wenzl, Oldřich* 3. 10. 1921
†7. 8. 1969

Básní­k z mělnické patricijské rodiny. Maturoval na reálném gymnáziu (1940), poté vystudoval na Karlově univerzitě práva. Během války byl zaměstnán na ředitelství­ Škodových závodů v Praze, po doktorátu (1948) byl právní­m koncipientem na Mělní­ce, jako právní­k se živil v advokátní­ poradně (1949-1952), ve Státní­m úřadu plánovací­m (1952-56) a v podniku Spolana (1957-58). Od roku 1960 byl až do své smrti v nemocniční­m léčení­ na Mělní­ce. Časopisecky začal publikovat před válkou (Mladá kultura), po válce pak přispí­val do mladých archů, Kvartu, Bloku aj. Vynikají­cí­mi překlady přispěl do Výborů z básní­ Paula Eluarda (1946). Věkem byl vrstevní­kem debutantů protektorátní­ch a těsně poválečných, svými básnickými sbí­rkami autor let šedesátých. Zůstavil rozsahem nevelké, ale básnicky jedinečné dí­lo ve službě ničí­m nevyvratitelné radosti ze života...::Zpět::..


linka
© 2023 Yim